Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Kaianlegg på Husøya i Kristiansund kommune. Konsekvensanalyse for naturmangfold

Rapportnummer: 2877 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-616-4.

Lausanakken, ny lokalitet, i Jondal kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2876 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-615-7.

Breivik S, lok.nr. 11574, i Bømlo kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2875 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B. R. & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-614

Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2018

Rapportnummer: 2874 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & M. Kambestad

ISBN: ISBN 978-82-8308-613-3.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, april 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2873 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Årstad, gnr. 17, bnr. 157 mfl., Conrad Mohrs veg, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2872 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-612-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune, mai 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2871 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Nattlandslunden, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2870 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-611-9.

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking Stord 2018. Tilleggsrapport analysebevis

Rapportnummer: 2868 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN: 978-82-8308-610-2.

Resipientgransking Stord 2018

Rapportnummer: 2867 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I. E., B.R. Olsen., J. Tverberg C. Todt, T.T. Furset & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-609-6.

Lyseparken, Os kommune, områdereguleringsplan. Oppdatert konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2866 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck, G.H. Johnsen, M. Kambestad, B.A. Hellen & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-608-9

Kartlegging av status og produksjonsforhold for anadrom laksefisk i Varhaugselvene.

Rapportnummer: 2865 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, G. H. Johnsen & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-607-2.

Ungfiskundersøkelse i Stordalselva i 2018

Rapportnummer: 2864 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-606-5 .

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune, april 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2863 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E & H.E. Haugsøen

ISBN: -

Loddetå, lok. nr. 28996, i Sveio kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2862 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., B. R. Olsen, S. E. Sikveland & H. E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-605-8.

Tittelsnes, lok.nr. 25815, i Sveio kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2861 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R., J. Tverberg & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-604-1.

Nye Hessvik, lok.nr. 35897, i Jondal kommune. Konsekvensanalyse for naturmangfald, naturressursar og friluftsliv

Rapportnummer: 2860 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., B.R. Olsen, S.E. Sikveland & H.E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-603-4.

Apalvikneset, lok.nr. 29816, i Kvinnherad kommune. Konsekvensanalyse for naturmangfald, naturressursar og friluftsliv

Rapportnummer: 2859 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E., Tverberg, J, B.R. Olsen & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-602-7.

Saltkjelen II, lok.nr. 12019, i Jondal kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2858 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J, B.R. Olsen, S.E. Sikveland & H.E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-601-0.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, april 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2857 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Angelskår, lok. nr. 13563, i Osterøy kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2855 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R., Sikveland S.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-600-3.

Datalagringssenter ved Storelva i Børdalen, Samnanger kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2854 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C.J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-599-0