Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Overvåking våren 2018 etter rømming av regnbueørret i Storfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden

Rapportnummer: 2700 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-520-4

Sluttrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Ulla 2014-2017. Flaskehalsanalyse og forslag til tiltak

Rapportnummer: 2699 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-519-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2698 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ytstaskjæret i Sund kommune. Mai-juni 2018

Rapportnummer: 2697 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Døsje industriområde, Fjell kommune, mai 2018. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2696 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: 978-82-8308-518-1

Dåfjord i Karlsøy kommune. Førehandsgransking av resipienten

Rapportnummer: 2695 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T. T. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-517-4

Ikke
tilgjengelig

Dåfjorden i Karlsøy kommune. Straummåling ved planlagt avløp, mars-april 2018

Rapportnummer: 2694 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved oppdrettslokaliteten Stille S. April – mai 2018

Rapportnummer: 2693 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Sluttrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna 2014-2017. Flaskehalsanalyse og forslag til tiltak

Rapportnummer: 2692 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B.A & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-516-7

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2017

Rapportnummer: 2691 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-515-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Svåsand i Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2690 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017

Rapportnummer: 2689 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H., I. Wathne, B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-828308-514-3

Biologiske og kjemiske granskingar med klassifisering av elvar i vassregion Hordaland hausten 2017

Rapportnummer: 2688 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H., I. Wathne, S.E. Sikveland & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-513-6

Nautnesvågen, Øygarden kommune, februar 2018. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2687 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E, C. Todt, L. Ohnheiser & T. T. Furset.

ISBN: 978-82-8308-512-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2686 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2685 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & I.E. Økland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2684 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2683 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B. R.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2682 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Gloppenelva; flaskehals- og tiltaksanalyse 2018

Rapportnummer: 2681 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-511-2

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2017

Rapportnummer: 2680 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-510-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdettslokalitet Dysvik i Kvam kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2679 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2678 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, C. Todt & L. Ohnheiser

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2677 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, C. Todt & L. Ohnheiser

ISBN: -