Rapport cover - rapport 1576

132 kV kraftlinje over Tokagjelet, Kvam herad, Hordaland. Konsekvensutredning for biologisk mangfold, landskap og friluftsliv

Rapportnummer: 1576

Forfatter(e): Eilertsen, L., P.G. Ihlen & O.K. Spikkeland

Utgitt: 2012

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-7658-926-9

Last ned rapport: 1576.pdf (4,08 MB)