Den sørlige tilkomstveien til boligfeltet Henningshagen ved Onarheim, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1907

Forfatter(e): Bjelland, T.

Utgitt: 2014

Antall sider: 21

ISBN: 978-82-8308-084-1

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig