Rapport cover - rapport 1660

Deponering av steinmassar ved Kollsnes, Øygarden kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø, naturressursar og samfunnsinteresser

Rapportnummer: 1660

Forfatter(e): Eilertsen, M.

Utgitt: 2012

Antall sider: 22

ISBN: 978-82-7658-952-8

Last ned rapport: 1660.pdf (2,25 MB)