Rapport cover - rapport 1864

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av utslippstillatelsen ved Marine Harvest Norway AS avd. Kvingo (reg. nr. H/MF 0005), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1864

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2014

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-8308-061-2

Last ned rapport: 1864.pdf (2,98 MB)