Rapport cover - rapport 2265

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse og produksjon av postsmolt ved Vartdal Fiskeoppdrett AS (reg. nr. M/VD 0007), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2265

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2016

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-271-5

Last ned rapport: 2265.pdf (1,75 MB)