Rapport cover - rapport 1976

Dolvika-Hope marina og boligområde, Bergen kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1976

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L., Eilertsen, M. & O.K. Spikkeland

Utgitt: 2014

Antall sider: 40

ISBN: 978-82-8308-117-6

Last ned rapport: 1976.pdf (4,38 MB)