Rapport cover - rapport 1839

E16 Arna Vågsbotn, Bergen kommune. Verdikartlegging til konsekvensutgreiing. Temarapport naturressursar

Rapportnummer: 1839

Forfatter(e): Eilertsen, L. & B. A. Hellen

Utgitt: 2014

Antall sider: 21

ISBN: ISBN978-82-8308-042-1

Last ned rapport: 1839.pdf (4,06 MB)