Rapport cover - rapport 1590

E39 Svegatjørn – Rådal. Naturfagleg kartlegging av tre moglege område for deponi for stein. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1590

Forfatter(e): Johnsen, G.H, O.K. Spikkeland, S. Kålås & T. Bjelland

Utgitt: 2012

Antall sider: 49

ISBN: 978-82-7658-932-0

Last ned rapport: 1590.pdf (3,37 MB)