Rapport cover - rapport 2748

Evaluering av kultivering og kalking for laksebestanden i Flekkeelva

Rapportnummer: 2748

Forfatter(e): Sægrov, H., I.J. Hagen Arnesen, B.A. Hellen & S. Karlsson

Utgitt: 2018

Antall sider: 28

ISBN: 978-82-8308-547-1

Last ned rapport: 2748.pdf (1,10 MB)