Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland s. 112- s. 388 i: MD rapport 1133-2018. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2017.

Rapportnummer: 2782

Forfatter(e): Hellen, B.A.

Utgitt: 2018

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig