Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør i Sogn og Fjordane og Hordaland s. 300– s. 382 i: MD rapport 208-2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2013

Rapportnummer: 1988

Forfatter(e): Hellen, B. A.

Utgitt: 2014

Antall sider: 82

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig