Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør i Sogn og Fjordane og Hordaland s. 329– s. 402 i: MD rapport 18-2012. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2012

Rapportnummer: 1832

Forfatter(e): Hellen, B. A.

Utgitt: 2013

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig