Rapport cover - rapport 2146

Kartlegging og verdisetting av marint biologisk mangfold E39 Stord-Os. Virkninger for naturmangfold, fiskeri og havbruk

Rapportnummer: 2146

Forfatter(e): Todt, C., H. Haugsøen, J. Tverberg, L. Eilertsen, & G.H. Johnsen.

Utgitt: 2015

Antall sider: 62

ISBN: 978-82-8308-214-2

Last ned rapport: 2146.pdf (5,06 MB)