Rapport cover - rapport 2120

Kreppingdalen kraftverk, Hjelmeland kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2120

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen

Utgitt: 2015

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-200-5

Last ned rapport: 2120.pdf (3,25 MB)