Rapport cover - rapport 2269

Laks i Samnangervassdraget – status og behov for tiltak

Rapportnummer: 2269

Forfatter(e): Kambestad, M., H. Sægrov, B.A. Hellen, S. Kålås, K. Urdal & G.H. Johnsen

Utgitt: 2016

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-8308-275-3

Last ned rapport: 2269.pdf (2,27 MB)