Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Fensfjorden i 2015

Rapportnummer: 2221

Forfatter(e): Kambestad, M. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2016

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig