Rapport cover - rapport 2592

Landbasert oppdrett på Losna, Solund kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2592

Forfatter(e): Eilertsen, L., M. Eilertsen & B.A. Hellen

Utgitt: 2018

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-447-4

Last ned rapport: 2592.pdf (4,19 MB)