Rapport cover - rapport 2138

Leirofossen kraftverk, Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2138

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

Utgitt: 2015

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-8308-209-8

Last ned rapport: 2138.pdf (3,94 MB)