Rapport cover - rapport 2740

Marine Harvest Norway AS. Fremtidig utvikling av oppdrettslokaliteter i Flekkefjord. Regional konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2740

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & M. Kambestad

Utgitt: 2018

Antall sider: 52

ISBN: 978-82-8308-543-3

Last ned rapport: 2740.pdf (9,39 MB)