Rapport cover - rapport 2098

Massedeponering i Kjøsnesfjorden/Jølstravatnet. Konsekvensar for fisk og vassmiljø

Rapportnummer: 2098

Forfatter(e): Hellen, B. A. Og H. Sægrov

Utgitt: 2015

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-8308-188-6

Last ned rapport: 2098.pdf (1,48 MB)