MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Austevoll Kvam herad, mars 2015

Rapportnummer: 2059

Forfatter(e): Todt, C.H &. H.E Haugsøen

Utgitt: 2015

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig