MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy kommune, juli 2015

Rapportnummer: 2106

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2015

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig