Rapport cover - rapport 1623

Naturtypekartlegging ved oppdrettslokalitet Ringja, Marine Harvest Norway AS. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1623

Forfatter(e): Eilertsen, M.

Utgitt: 2012

Antall sider: 25

ISBN: 978-82-7658-942-9

Last ned rapport: 1623.pdf (1,56 MB)