Rapport cover - rapport 1501

Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1501

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., G.H. Johnsen, G.H. & L. Eilertsen

Utgitt: 2012

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-7658-886-6

Last ned rapport: 1501.pdf (4,49 MB)