Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2698

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. T. Klem

Utgitt: 2018

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig