Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2752

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

Utgitt: 2018

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig