Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, oktober 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2765

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig