Oppdrettslokalitet Skiftesnes N i Fusa kommune, oktober 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2553

Forfatter(e): Haugsøen, H.E

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig