Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2302

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & J. Tverberg

Utgitt: 2016

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig