Oppdrettslokaliteten Dyrholmen Vest, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B – gransking

Rapportnummer: 2584

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig