Oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2631

Forfatter(e): Olsen, B.R.

Utgitt: 2018

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig