Oppdrettslokaliteten Oksen i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2707

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig