Rapport cover - rapport 2257

Oppsummering av gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten Stualand i Ålfjorden

Rapportnummer: 2257

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

Utgitt: 2016

Antall sider: 14

ISBN: 978-82-8308-267-8

Last ned rapport: 2257.pdf (1,19 MB)