Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 – Resultater fra feltrutene. NINA Rapport 745, 65 sider

Rapportnummer: 1669

Forfatter(e): Tømmervik, H., Johansen, B., Karlsen, S. R. & Ihlen, P. G.

Utgitt: 2012

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig