Rapport cover - rapport 2184

Resipientundersøkelse i Osterfjorden utenfor Mjelstad avfallsdeponi i Osterøy kommune 2015

Rapportnummer: 2184

Forfatter(e): Todt, C. & B. Tveranger

Utgitt: 2016

Antall sider: 54

ISBN: 978-82-8308-229-6

Last ned rapport: 2184.pdf (2,58 MB)