Rapport cover - rapport 1713

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor Grieg Seafood Rogaland avd. Trosnavåg i Bokn kommune sommeren 2012

Rapportnummer: 1713

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & H.E. Haugsøen

Utgitt: 2013

Antall sider: 66

ISBN: 978-82-7658-971-9

Last ned rapport: 1713.pdf (4,22 MB)