Rapport cover - rapport 1760

Søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norway AS på Kårstø i Tysvær kommune, Konsekvensutredning for Fisk og ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1760

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2013

Antall sider: 40

ISBN: 978-82-7658-991-7

Last ned rapport: 1760.pdf (4,47 MB)