Rapport cover - rapport 2145

Solheim kraftverk i Gloppen kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2145

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & P.G. Ihlen

Utgitt: 2015

Antall sider: 44

ISBN: 978-82-8308-213-5

Last ned rapport: 2145.pdf (3,79 MB)