Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, hausten 2012

Rapportnummer: 1667

Forfatter(e): Tveranger, B. & T. T. Furset

Utgitt: 2012

Antall sider: 50

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig