Strømmålinger utenfor nytt planlagt avløpssted til omsøkt settefiskanlegg i Stongfjorden for Marine Harvest Norway AS, sommeren 2014

Rapportnummer: 1971

Forfatter(e): Tveranger, B

Utgitt: 2014

Antall sider: 26

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig