Rapport cover - rapport 2293

Tiltak i landbruket for å verne bestandar av elvemusling i Hordaland

Rapportnummer: 2293

Forfatter(e): Kålås, S., T. Bakke Haavik, M. J. Steinsvåg & Ø. Vatshelle.

Utgitt: 2016

Antall sider: 63

ISBN: 978-82-8308-284-5

Last ned rapport: 2293.pdf (3,29 MB)