Rapport cover - rapport 2213

Todeilselva kraftverk, Modalen kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering for landskap, biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 2213

Forfatter(e): Hellen, B. A. & P. G. Ihlen

Utgitt: 2016

Antall sider: 41

ISBN: SBN978-82-8308-243-2

Last ned rapport: 2213.pdf (3,38 MB)