Rapport cover - rapport 1489

Vasspest i Vigdarvatnet og smal vasspest i Ådlandsvatnet: status for utbredelse 2012 og forslag til tiltak

Rapportnummer: 1489

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

Utgitt: 2012

Antall sider: 20

ISBN: 978-82-7658-878-1

Last ned rapport: 1489.pdf (1,52 MB)