Rapport cover - rapport 2144

Velsvågen nedre kraftverk i Leirfjord kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2144

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L., Hellen, B.A. & O.K. Spikkeland

Utgitt: 2015

Antall sider: 38

ISBN: SBN978-82-8308-212-8

Last ned rapport: 2144.pdf (2,81 MB)