Rapport cover - rapport 1827

Verdivurdering av lav- og mosefloraen i åtte vassdrag på Løvenskiold-Fossum sin eiendom i Skien kommune

Rapportnummer: 1827

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

Utgitt: 2013

Antall sider: 32

ISBN: ISBN978-82-8308-036-0

Last ned rapport: 1827.pdf (4,02 MB)