Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen – oppfølging i 2013

Rapportnummer: 2255

Forfatter(e): Bjelland, T. & P. G. Ihlen

Utgitt: 2016

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig