Våre tjenester

Konsekvensutredning

Naturkartlegging

Marine miljøundersøkelser

Taksonomisk laboratorium

Strømmåling

Dokumentasjon og søknader akvakultur

Fiskeundersøkelser

Vassdragstiltak

Vann og avløp

Prøvetaking av vann, jord og sediment

Klassifisering av miljøtilstand

Forskning og overvåkning

Skjøtsel og restaurering