Fiskeundersøkelser

Vi har i tre tiår utført undersøkelser av fiskebestander i elver, bekker og innsjøer.

Arbeidet inkluderer metoder som garnfiske, elektrofiske og gytefisktelling, og formålet varierer fra bestandsovervåking til problemkartlegging i forbindelse med forsuring, kraftverk eller andre vassdragsinngrep.

Vi har også lang erfaring med identifisering og uttak av rømt oppdrettsfisk og fremmede arter fra store og små vassdrag, og overvåking av lakselusinfestasjon på vill sjøørret.

Kontaktpersoner

Thomas Tveit Furset

Fagansvarlig Vassdrag

Mobil: 411 63 883

E-post: thomas.tveit.furset@radgivende-biologer.no