Klassifisering av miljøtilstand

Rådgivende Biologer utfører klassifisering av kjemisk og biologisk miljøtilstand i vann etter EUs vanndirektiv, Vannforskriften og gjeldende veiledere. Vannforekomsters miljøtilstand er basert på biologisk og kjemisk vann- og sedimentkvalitet. For marine vannforekomster blir også tilstanden i fjæresonen vurdert.

Miljøtilstand- og miljømål-klassifisering

Kontaktperson

Mette Eilertsen

Fagansvarlig Marin

Mobil: 473 96 376

E-post: mette.eilertsen@radgivende-biologer.no